Advocatio is sinds 1988 aan de Brugmannlaan, niet ver van het hart van Brussel, gevestigd. Drie advocaten zijn er voornamelijk werkzaam in burgerlijke, handels- en fiscale zaken.

De latijnse herkomst van haar benaming vertaalt de essentie van Advocatio, te weten, een rechtsbijstand gefundeerd op een klare en duidelijke informatie gepaard met een steeds bijgewerkte juridische kennis.

De bibliotheek, de geïntegreerde informatica evenals de professionele relaties dragen niet in het minst bij om het cliënteel snel en competent te woord te staan.